10 November – Vandalism in Proximus buildings

Dear customers,

Due to suspected vandalism on the Proximus network, 2 LEX’s have been disconnected. Multiple copper and fiber cables were cut, causing a large impact on ADSL and VDSL customers.

Update: According to Proximus, the last connections should be up by tomorrow evening.
The affected customers are in zones 071, Gosselies and Montigny-le-Tilleul.

More info: standaard.be (Dutch Article)

Description: Cables cut in LEX’s Wallonia
Start: 2014-11-08
Expected End: 2014-11-11 PM
Duration: /
Impacted services: All edpnet services for the affected customers

We apologize for the inconvenience

The edpnet team

*All times are listed in CET, Central European Time


Phishing Report

Dear customers,

Some customers have received the phishing e-mail below.
We would like to inform you that this message can be disregarded and is not coming from edpnet.

—–Original Message—–
Van: edpnet.be [mailto:l.barbier@edpnet.org]
Verzonden: donderdag 2 oktober 2014 10:31
Aan: undisclosed-recipients:

Onderwerp: Belangrijke Post Notice

Οur securιty systeem υnυsυal actιvιty οn yουr edpnet.be mailaccount gedetecteerd, om te terug te krijgen ιt yοu’ll nodig hebt om uw accοunt ιnfοrmatιοn updaten. door te klikken op de link hieronder en aanmelden.

<Link removed for security reasons>

Regards,
Edpnet Support

—–Original Message—–
De : edpnet.be admin update [mailto:wealthjonah@gmail.com]
Envoyé : samedi 30 août 2014 01:05
Objet : (c)edpnet.be Webmail IT Help Desk. 

Attention:

An Attempt has been made to Your Account from a new computer. For the security of your account, we are poised to open a query or update your account. Kindly Click,

<Link removed for security reasons>

for secure security and instant online account upgrade.
©edpnet.be Webmail IT Help Desk.


18 September 2014 – Email Migration

Update: 2014-10-02:  The migration is now complete. We had some receiving issues yesterday evening which are resolved.

Dear customers,

Edpnet will start migrating its customers’ e-mail accounts to a new and improved server farm.

The webmail on https://webmail.edpnet.net now supports SSL encryption for better security between the customer and our servers.

During this migration, customers may not get any incoming e-mail during 5-15 minutes whilst their account is being migrated. Once done, those e-mails will be delivered.

Description: Email migration
Start: 2014-09-22
End: 2014-10-01
Impacted services: Edpnet Email

We apologize for the inconvenience

The edpnet team


Geen heartbleed impact

Zoals u misschien reeds weet, is er een bug ontdekt, Heartbleed genaamd, in het “OpenSSL”-protocol.
Deze bug is een een programmeerfout in OpenSSL. OpenSSL is beveiligingssoftware die zorgt voor de beveiliging van confidentiële gegevens die over het internet verstuurd worden. OpenSSL wordt wereldwijd gebruikt voor allerhande applicaties (zoals bv. Webmail, homebanking, social media,…). Door dit lek kunnen (met nadruk op kunnen) cybercriminelen toegang krijgen tot persoonlijke gegevens. Normaal is dergelijke informatie geëncrypteerd, maar de heartbleed bug maakt het mogelijk om die informatie te onderscheppen. Niet alle webservers, websites, etc. bevatten deze bug.  Alles hangt af van de versie van OpenSSL die geïnstalleerd is.

Onze My edpnet/e-mail/hostings en andere applicaties waren nooit geïmpacteerd.  

Indien u meer over Heartbleed wil lezen, dan kan u terecht op :

Belangrijk om weten is dat edpnet gebruik maakt van het OpenSSL protocol maar niets te maken heeft met de heartbleed bug. Het OpenSSL-protocol wordt wereldwijd door zeer veel bedrijven en organisaties gebruikt.

Wij willen onze klanten aanraden om de wachtwoorden van hun accounts (social media, webmails,…) preventief te wijzigen en te versterken.

Hieronder enkele tips voor een veilig wachtwoord :

  • De lengte van het wachtwoord : hoe langer het paswoord, hoe sterker.
  • Verander uw wachtwoord regelmatig.
  • Gebruik een zin als wachtwoord.
  • Gebruik verschillende karakters: hoe meer variëteit in karakters, hoe beter. Gebruik kleine letters, hoofdletters, cijfers en leestekens en wissel deze af.
  • Maak gebruik van een wachtwoord manager (bvb : LastPass, KeePass, Roboform, 1Password en vele anderen. Meer info op  http://strategischlui.nl/veilige-wachtwoorden-zonder-gedoe/)

No heartbleed impact

As you may already know, a bug called ‘Heartbleed’ was recently detected in the ‘OpenSSL’ protocol.
This bug is an error in the OpenSSL software. OpenSSL is security software that protects your confidential data when it travels on the internet. OpenSSL is used in application worldwide (e.g. webmail, home banking social media, …).
Because of this bug it was possible for cybercriminals to access your confidential data. The heartbleed bug made it possible to intercept data that should be encrypted. 
Not all sites are/were affected, however some major sites you use probably are (it depends on which OpenSSL version was installed).
Our My edpnet/e-mail/hostings and other applications were not impacted.
If you want to know more about Heartbleed you can read more about it on :
It is important to note that this bug has nothing to do with edpnet. The Open SSL protocol is being used by lots of companies and organizations worldwide.
However, we encourage all our customers to change and reinforce their passwords for all their accounts (social media, webmail, etc.) preemptively.
To create a strong password, pay attention to the following:
  • Change your password on a regular basis
  • The length of your password: the longer, the better.
  • The variety of characters: the more variety the better. Mix lowercase, uppercase, numbers and symbols.
  • Practical tip: use a pass phrase instead of a single password.
  • Use a password manager (like LastPass, KeePass, Roboform, 1Password and more. More info on http://www.cnet.com/news/beyond-heartbleed-why-you-need-a-password-manager/)

Global DNS en NTP amplification attacks

Beste klant

Sinds kort is er een globale toename van cyber-incidenten.  Meer en meer gaan cyber-criminelen wereldwijd gebruik maken van NTP (Network Time protocol) en DNS (Domain Name Systems) ‘amplification attacks’: http://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA14-017A

Ook de Nederlandse media maakte dit nieuws bekend:
http://tweakers.net/nieuws/94309/nederlandse-ntp-servers-misbruikt-bij-grote-ddos-aanval-op-cloudflare.html
http://www.ispam.nl/bedrijfsnieuws/38093/ddos-aanvallen-via-ntp-protocol-binnen-30-dagen-met-371-procent-toegenomen/

Cybercriminelen gaan op zoek naar kwetsbare computers/servers in een netwerk en gebruiken deze om een aanval uit te voeren.  Sinds enkele maanden zien wij effectief dat het aantal aanvallen komende vanuit ons netwerk stijgt.

Edpnet is een provider die door de jaren heen altijd weigerachtig stond, en nog steeds staat, tegenover het blokkeren van poorten op haar netwerk.  Maar door de toename van oa de amplification attacks, zien wij onszelf genoodzaakt om toch bepaalde protocols te blokkeren ter bescherming van de kwaliteit van ons netwerk en de algemene kwaliteit van uw surfervaring.

De poorten 53 (DNS) en 123 (NTP) zullen voortaan geblokkeerd worden. Mocht u over een vast IP-adres beschikken en u wenst toch om deze poorten geopend te laten, neem dan even contact met ons op.  Wij kunnen dit op individuele basis aanpassen.

Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact te nemen op het nummer 020 712 94 00.

Met vriendelijke groeten
Het edpnet helpdesk team


Global DNS and NTP amplification attacks

Dear customer

Recently there seems to be a significant increase of cyber-incidents. According to Cert, the federal cyber emergency team, the number of cyber-incidents in Belgium doubled in 2013 (https://www.cert.be/docs/number-cyber-incidents-belgium-doubled-2013).

More often cyber criminals use so-called amplification attacks that specifically abuse NTP (Network Time Protocol) and DNS (Domain Name Systems) servers: http://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA14-017A (for Belgium: https://www.cert.be/docs/dns-amplification-attacks-and-open-dns-resolvers). Cyber criminals search for vulnerable devices in a network which are used to initiate such attacks. We can confirm that we see a huge increase of such attacks on our network as well.

Edpnet has always been a provider reluctant to block ports on its network. But because of the increase of these attacks, we are now forced to start blocking certain protocols in order to protect the quality of our network, the internet and your surfing experience as a customer.

Therefore ports 53 (DNS) and 123 (NTP) will be blocked as from today. If you are using a fixed IP-address and you would like these ports to remain open, please contact us. We are able to make exceptions for fixed IP customers.

Do not hesitate to contact us on following number 03 265 67 00 if you should have questions left.

Customer-friendly regards
The edpnet helpdesk team


21 February 2014 – Aanbevolen FRITZ!Box firmware upgrade

Recent heeft de fabrikant van de FRITZ!Box modems, AVM, een firmware update uitgebracht naar aanleiding van gerapporteerde aanvallen van hackers op dit type toestel. Hackers zouden op die manier via uw nummer kunnen bellen. Zowel in Duitsland, het thuisland van AVM, als in Nederland, waar oa de ISP XS4ALL ook de FRITZ!Box modems aanbiedt, waren er problemen gemeld.

Ondertussen communiceerde AVM dat ze samenwerken met opsporingsautoriteiten om de daders te achterhalen. Met nieuwe firmware moeten verdere aanvallen voorkomen worden. De getraceerde aanvallen betroffen alle modellen, en intussen heeft AVM een upgrade voorzien voor meer dan 40 modellen die ze verdelen (http://www.avm.de/en/Sicherheit/update_list.html).

Uiteraard moet edpnet ook u als FRITZ!Box gebruiker beschermen. Wij hebben intussen zelf ook meldingen van klanten met een FRITZ!Box modem die verdachte activiteiten hebben opgemerkt. Daarom raden wij u ten stelligste aan om zo snel als mogelijk deze upgrade uit te voeren.

Hoe u de firmware upgrade op uw modem opstart, wordt u hier heel eenvoudig uitgelegd (in het Engels): http://www.avm.de/de/Service/FRITZ_Clips/start_clip.php?clip=fritz_clip_firmware_update_en


21 February 2014 – Recommended FRITZ!Box firmware upgrade

Recently the German manufacturer AVM released a firmware upgrade for their FRITZ!Box modems because of reported hacking attempts on this type of modems. Hackers could break into the modem and call via the customer’s VoIP number. AVM confirmed reported cases in Germany and in The Netherlands.

Meanwhile AVM communicated that they collaborate closely with the authorities to catch the hackers. A new firmware upgrade should do the trick to block future hacking attempts. The reported cases concerned all models and AVM provided an upgrade for over more than 40 distributed models (http://www.avm.de/en/Sicherheit/update_list.html).

Edpnet needs to protect her FRITZ!Box users as well. We can confirm that we received some complaints of customers who noticed something ‘abnormal’. Therefor we insist on executing the firmware upgrade as soon as possible. All FRITZ!BOX users will receive a ticket with the necessary instructions.

If you do not want to wait for this ticket, please find an online explanation how to start up this firmware upgrade via http://www.avm.de/de/Service/FRITZ_Clips/start_clip.php?clip=fritz_clip_firmware_update_en